Választás 2018

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált véglegessé. Az azóta eltelt időszakban fiataljaink újabb és újabb nemzedékei váltak értékes és nélkülözhetetlen részévé politikai nemzetünknek.

Magyarország választójoggal rendelkező polgárai az akkori sorsdöntő tavasz óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák az ország ügyeinek intézését.

Az 1990-es polgári demokratikus átmenet lehetővé tette az európai alkotmányos hagyományokból építkező szabad és független Magyarország megszületését.

1990 óta a választás időpontjának kitűzése a köztársasági elnök alkotmányos joga és kötelessége.

Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruházott felelősséggel – külön köszöntve az először szavazó fiatalok százezreit, és tisztelegve az első szabad választások emléke előtt –, a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írom ki.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke


Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztáshoz

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A kitűzést követő naptól a választással kapcsolatos információkat, tudnivalókat folyamatosan frissítik a valasztas.hu oldalon.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kitűzést követő naptól a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan közzéteszi a választáshoz kapcsolódó adatokat, információkat, választópolgároknak és jelölteknek szóló tájékoztatókat.

Választójog

Az Alaptörvény politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó ( aktív választójog) és választható legyen ( passzív választójog).

Az országgyűlési képviselők választásán tehát minden, a központi névjegyzékben szereplő nagykorú magyar állampolgár választó. ( Nincs választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.)

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:

legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap ( 2018. április 6. péntek) 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodánál.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe: Dég településen: ( 8135 Dég, Köztársaság u. 33. Közösségi Terem)

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Az átjelentkezési kérelmét, (valamint a kérelem módosítását vagy az átjelentkezés törlését) benyújthatja

Külföldön szavazás:

Magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár személyesen, online vagy postai úton a helyi választási irodánál kérvényezheti külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a szavazást megelőző nyolcadik napig. Amennyiben a választási iroda a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe felvette, a választópolgár a szavazás napján (az amerikai kontinensen a szavazás napját megelőző napon) személyesen, a kérvényben megjelölt külképviseleten szavazhat.

Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérhetik külképviseleti névjegyzékbe vételüket!

A külképviseleti szavazás iránti kérelmet, (valamint a kérelem módosítását vagy törlését) benyújthatja

legkésőbb a szavazást megelőző 8. nap 16.00 óráig. 

Magyarországi lakcimmel nem rendelkező választópolgár csak abban az esetben szavazhat, ha előzetesen online vagy postai úton kérelmezte felvételét a választói névjegyzéke a Nemzeti Választási Irodánál. Erre 2017. november 1-jétől a választásokat megelőző 15. napig van lehetősége. Amennyiben a választási iroda a választópolgárt a névjegyzékbe regisztrálta, a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot a választópolgár számára. A választópolgár szavazatát a levélcsomaghoz mellékelt válaszborítékban adhatja le. A borítékot a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen, a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül minden munkanapon 9 és 16 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

 Mozgóurna igénylése:

Szavazókör szerinti helyi választási irodától lehet igényelni 2018. április 6. napján 16 óráig.

A szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni a szavazás napján 15. óráig.

Mozgóurnát igényelni meghatalmazott útján is lehet. Nyomtatvány letölthető: a www.valasztas.hu oldalról, vagy a helyi választási irodától kérhető papír formátumban.

Dég, 2018. január 30.

Révész Mária
helyi választási iroda vezetője
(jegyzo.degpmh@dielnet.hu, 06-30/788-6595)


K Ö Z L E M É N Y

A Dégi Helyi Választási Iroda (HVI) hivatali helyisége:

Dégi Közös Önkormányzati Hivatal, 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.
HVI telefonszáma: 25/505-250
HVI telefax száma: 25/237-483
HVI e-mail címe: jegyzo.degpmh@dielnet.hu
A HVI vezetője: Dr. Révész Mária jegyző


K Ö Z L E M É N Y

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól (.doc)