TOP projekt

Kedvezményezett neve: Dég Község Önkormányzata

Projekt címe: Dég Kossuth Lajos u 15. sz. alatt található orvosi rendelő komplex energetikai felújítása

Szerződött támogatás összege: 21 525 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

Dég Község Önkormányzata a Dég, Kossuth Lajos utcában lévő körzeti orvosi rendelő épületét kívánja korszerűsíteni.

Az önkormányzat a település igényeit felmérve célul tűzte ki, hogy az elavult orvosi rendelői infrastruktúrát korszerűsíti, fenntarthatóvá teszi, létrehozva ezzel egy olyan létesítményt, amely mindenki számára megfelelő és a lakosság egészségügyi ellátásához korszerű és költséghatékony környezetet biztosít. A tervezett korszerűsítés hosszú távon tudja garantálni Dég lakosai számára a modern, esztétikus orvosi rendelőt.

A fejlesztés célja az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása.

Tervezett felújítás és átalakítás:

  • Homlokzat: A meglévő sérült, kifagyott, málló homlokzati vakolat leverését követően a vakolat helyreállítása.
  • Homlokzati nyílászárók: A meglévő elavult 2 db homlokzati nyílászárók új fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókra cserélődnek. A megmaradó, 2016. évben cserélt nyílászárók szintén korszerű fokozott hőszigetelő üveggel szerelt műanyag homlokzati nyílászárók.
  • Padlásfödém: A vasbeton és borított fagerendás födémszerkezet, padlás szinten, födémek felső síkján lesznek hőszigetelve
  • Fűtéskorszerűsítés: új kondenzációs gázkazán beépítése, meglévő bontása. Kiépítésre kerül az intelligens szabályzási rendszerek kialakítása és az elavult radiátorok cseréje is.
  • Megújuló energiaforrás: napelemes rendszer telepítése.

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év szeptember hó 30. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00007

Kedvezményezett neve: Dég Község Önkormányzata

Projekt címe: A dégi dr. Kovács Pál általános iskola külső felújítása

Szerződött támogatás összege: 68 377 262 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

Dég Község Önkormányzata a Dég, Köztársaság utcában lévő általános iskola épületét kívánja korszerűsíteni.

Az épület 1950-ben épült. Az azóta eltelt több mint hatvan év alatt az önkormányzatnak nem volt önereje ahhoz, hogy az épület külső homlokzatát és a nyílászárókat korszerűsítse.

A fejlesztés célja az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása. Ennek keretében a külső határoló szerkezetek, a pincefödém és a padlásfödémek szigetelése történik meg. Az épületen jelenleg nincsenek szigetelt külső nyílászárók, ezért szükséges ezek teljes cseréje.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. év május hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00001

Sajtóközlemény DÉG Iskola

Kedvezményezett neve: Dég Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Dégen

Szerződött támogatás összege: 119 999 999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt fő célja Dég településen a bölcsődei ellátásának fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében.

A településen működő Bóbita Óvoda bölcsődei szárnnyal történő bővítése valósul meg a projekt segítségével. A fejlesztés 1 csoportszobás 14 fős bölcsőde kialakítására irányul.

A fejlesztés hozzájárul a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javuláshoz, a települési szolgáltatások minőségi fejlődéséhez.

A fejlesztés a 0-3 éves korú gyermekek fejlődését segíti elő, továbbá a gyermekjóléti alapellátás helyben történő biztosítása hozzájárul a gyermekek készség- és képességfejlesztéséhez, melynek köszönhetően a jövőben az óvodai nevelésben, a közoktatásban hatékonyan tudjanak fejlődni.

A fejlesztésnek köszönhetően lehetővé válik a helyi kisgyermekellátás differenciálása, minőségének fejlesztése és a többcélú óvoda-bölcsőde önálló intézmény kialakítása és

fenntartása.

A bölcsőde kialakításával megvalósul a munkahelyteremtés, a nők foglalkoztathatóságának növelése, társadalmi esélyegyenlőségének javulása. A munkahelyteremtéssel és szolgáltatásbővüléssel jelentősen növekedhet a település lakosságmegtartó ereje, mely Dég jövőjének alapvető feltétele

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2022. év augusztus hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00002