Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Szervezeti, személyi adatok

Tevékenység, működés

Gazdálkodási adatok

Szervezeti személyi adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők:

I.1. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Dégi Polgármesteri Hivatal

Székhely (postacím): 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.

Telefonszám: +36-25/505-250

Faxszám: +36-25/237-483

Központi elektronikus levélcím: degpmh@dielnet.hu

A honlap URL-je: www.deg.hu

Az ügyfélfogadás rendje: hétfő-szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig, péntek 8-12 óráig

Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

I.2. A szervezeti struktúra

Név Feladat Elérhetőség
Dr. Prikkel Ferenc jegyző 25/505-250*136

Mobil: 30/175-6805

jegyzo@deg.hu

Tömör Petronella Ilona igazgatási ügyintéző 25/505-250*131

igazgatas@deg.hu

Tóth Katalin jegyzői referens 25/505-250*131

igazgatas@deg.hu

Sándor Katalin  pénzügyi ügyintéző 25/505-250*133

penzugy@deg.hu

Tonka Istvánné pénzügyi ügyintéző 25/505-250*133, penzugy@deg.hu
Juhász Bianka pénzügyi ügyintéző 25/505-250*133, penzugy@deg.hu
Csőgör Zsolt adóügyek, szennyvíz 25/505-250*132,  ado@deg.hu
Braun János kereskedelem, állategészségügy, növényvédelem 25/505-250*134, hivatal@deg.hu

I.3. A szerv vezetői

Polgármester: Gárdonyi Sándorné

Cím: 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.

Tel: (25) 505-250*138 | Fax: (25) 237-483

Email: polgarmester@deg.hu

Önkormányzati honlap: www.deg.hu

Jegyző: Dr. Prikkel Ferenc

Tel: (25) 505-250*136 | Mobil: (30) 175-6805

Email: jegyzo@deg.hu

I.4. –

I.5. Az önkormányzat képviselő-testületének összetétele

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dég Község Önkormányzat Polgármestere:

Gárdonyi Sándorné polgármester

Dég Községi Önkormányzat Alpolgármestere:

Tóth Imréné alpolgármester

Dég Községi Önkormányzat Képviselői:

Molnár Gábor Zsolt képviselő
Pappné Rudniczai Tímea képviselő
László Péterné képviselő
Tatár Tiborné képviselő
Tóth – Pap Regina képviselő

I. 6. Felügyelt költségvetési szervek

	Oktatási intézmények:

Dégi Bóbita Óvoda és Konyha

A költségvetési szerv székhelye: 8135 Dég, Széchenyi utca 53.

tel/fax: 06-30-237-6223

a./ Bóbita Óvoda

8135 Dég, Széchenyi u. 53.

tel: 06-30-237-6223

e-mail: ovoda@deg.hu

	Szociális intézmények:

	Kulturális intézmények:

Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetési szerv székhelye: 8135 Dég, Kossuth Lajos u. 17.

Tel/fax: 25/505-271

a./Könyvtár

8135 Dég, Kossuth Lajos u. 17.

Tel/fax: 25/505-271

e-mail: konyvtar@deg.hu

b./Művelődési Ház

8135 Dég, Kossuth Lajos u. 17.

Tel/fax: 25/505-271

e-mail: muvhaz@deg.hu

	Városüzemeltetés: -

I.7. Gazdálkodó szervezetek: –

I.8. Közalapítványok

Dég Községért Alapítvány

Kuratórium elnöke: Gergyéné László Tünde

Székhelye: 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.

Tel: –

Adószám: 18278392-1-07

I.9. Lapok

Az önkormányzat által alapított lap: Dégi Híradó – Dég Község Önkormányzatának lapja

Felelős szerkesztője: Lázár Melinda

Szerkesztők:  Szanyi-Nagy Judit

Elérhetőség:

Tel/fax: 25/505-271

e-mail: degihirado@gmail.com

I.10. Törvényességi felügyelet

Fejér Megyei Kormányhivatal

Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal

Székhely: Székesfehérvár

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 8002 Székesfehérvár, Pf.: 242.

Telefonszám: 06-22-526-900

Faxszám: 06-22-526-905

Központi elektronikus levélcím: hivatal@fejer.kdrkh.hu

honlap URL-je: www.fejerkozig.hu

Tevékenység, működés

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

II.3. Közszolgáltatások

 Hulladékszállítási menetrend a sárbogárdi régióban

 Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről a sárbogárdi régióban

II.4. A szerv nyilvántartásai

Telepekről vezetett nyilvántartás Dég községben

II.5. Nyilvános kiadványok:

II.6. Döntéshozatal, ülések

  2010.

2010.10.12-ei jegyzőkönyv

2010.10.13-ai jegyzőkönyv

2010.11.04-ei jegyzőkönyv

2010.11.24-ei jegyzőkönyv

2010.11.24-ei összevont jegyzőkönyv

2010.11.30-ai jegyzőkönyv

2010.12.02-ai összevont jegyzőkönyv

2010.12.03-ai jegyzőkönyv

2010.12.09-ei jegyzőkönyv

2010.12.14-ei jegyzőkönyv

2010.12.15-ei jegyzőkönyv

II.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok:

II.8. Pályázatok

II.9. Közérdekű adatok igénylése

II.10. Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

III.1. A működés törvényessége, ellenőrzések:

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

4. A működés eredményessége, teljesítmény

5. Működési statisztika

  2008.

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntései (2008)

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntései (2008)

Az iktatott ügyiratok száma (2008)

  2009.

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntései (2009)

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntései (2009)

Az iktatott ügyiratok száma (2009)

  2010.

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntései (2010)

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntései (2010)

Az iktatott ügyiratok száma (2010)

  2011.

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntései (2011)

Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntései (2011)

Az iktatott ügyiratok száma (2011)

III.2. Költségvetések, beszámolók

1. Éves költségvetések

2. Számviteli beszámolók

3. A költségvetés végrehajtása (zárszámadási rendeletek)

III.3. Működés

1. A foglalkoztatottak

2. Támogatások (Üvegzseb)

3. Szerződések (Üvegzseb)

4. Koncessziók

5. Egyéb kifizetések