Bizottságok

A bizottságok jegyzéke, elnökei, tagjai

Pénzügyi Bizottság
elnöke: Tóth Imréné
tagjai: Molnár Gábor Zsolt, Tóth – Pap Regina
nem képviselő tagjai:
Pénzesné Takács Tünde,
Czigler Anikó

Szociális- és Egészségügyi Bizottság
elnöke: Tóth – Pap Regina
tagjai: Tóth Imréné, Tatár Tiborné
nem képviselő tagjai: Exnerné Závodi Éva,
Leposa Rita