Adóügyek

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója 10700093-71543736-51700007
Gépjárműadó 10700093-71543736-51800004
Helyi iparűzési adó 10700093-71543736-51900001
Késedelmi pótlék 10700093-71543736-52000001
Illeték 10700093-71543736-52100008
Bírság 10700093-71543736-52200005
Idegen adó 10700093-71543736-52300002
Talajterhelési díj 10700093-71543736-52400009
Dég Technikai folyószámla (szennyvíz) 10700093-71543736-51200002

Adóbevallási nyomtatványok:

 2018. évi helyi iprűzési adó bevallás Dég

 Bejelentkezés, változásbejelentés

 HIPA ideiglenes bevallás

 HIPA nyilatkozatos bevallás

 Őstermelői nyilatkozat

 Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

  Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2017. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2016. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adatbejelentés kommunális adóról

HIPA bejelentkezés/változás bejelentés

 Nyilatkozat egyedül élő személy részéről

 Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogköbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

 Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

 Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén