Adóügyek

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója 11500092-11180027
Gépjárműadó 11500092-11180058
Helyi iparűzési adó 11500092-11180034
Késedelmi pótlék 11500092-11180089
Illeték 11500092-11030070
Bírság 11500092-11180096
Idegen adó 11500092-11180065
Talajterhelési díj 11500092-11077114
Dég Technikai folyószámla (szennyvíz) 58100099-10015809

 

Adóbevallási nyomtatványok:

 2018. évi helyi iprűzési adó bevallás Dég

 Bejelentkezés, változásbejelentés

 HIPA ideiglenes bevallás

 HIPA nyilatkozatos bevallás

 Őstermelői nyilatkozat

 Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

  Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2017. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2016. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adatbejelentés kommunális adóról

HIPA bejelentkezés/változás bejelentés

 Nyilatkozat egyedül élő személy részéről

 Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogköbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

 Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

 Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén