Adóügyek

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója 50440016-10031054
Gépjárműadó 50440016-10030448
Helyi iparűzési adó 50440016-10030895
Késedelmi pótlék 50440016-10031724
Illeték 50440016-10027006
Bírság 50440016-10031607
Idegen adó 50440016-10030589
Talajterhelési díj 50440016-10031377
Dég Technikai folyószámla (szennyvíz) 58100099-10015809

Adóbevallási nyomtatványok:

 2018. évi helyi iprűzési adó bevallás Dég

 Bejelentkezés, változásbejelentés

 HIPA ideiglenes bevallás

 HIPA nyilatkozatos bevallás

 Őstermelői nyilatkozat

 Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

  Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2017. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 Helyi iparűzési adóbevallás ‒ 2016. adóévről Dég község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adatbejelentés kommunális adóról

HIPA bejelentkezés/változás bejelentés

 Nyilatkozat egyedül élő személy részéről

 Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogköbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

 Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

 Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén