Útfelújítási közbeszerzés 2018

„Dég, Szabadság út külterületi szakasz és a Dég-Kálozi összekötő út közötti 0203 hrsz-ú helyi önkormányzati kezelésű útszakasz felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás megjelentetése 2018. 04.13

Ajánlattételifelhívás

Ajánlatok bontása és Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők névsora: 2018. 05.07.

Ajánlattevők listája
Bontási jegyzőkönyv